Mgr. Ester Danelová

Advanced ('rigorózní') thesis

Model vývoje psychoterapeutů směrem k integraci v psychoterapii: Utváření osobního terapeutického přístupu

Psychotherapist Development Towards Psychotherapy Integration: Forming a Personal Therapeutic Approach
Anotácia:
Práce se zabývá tématem vývoje psychoterapeutů směrem k integraci v psychoterapii. Její teoretická část se zaměřuje na témata integrace v psychoterapii (historie integrativního hnutí, formy integrace, klady a limity integrativní pozice, aj.) a profesního vývoje psychoterapeutů (proměnné, stádia a témata vývoje psychoterapeutů, volba teoretické orientace a vývoj psychoterapeutů směrem k integraci v …viac
Abstract:
The presented thesis concerns the topic of psychotherapist professional development towards psychotherapy integration. Its theoretical part focuses on psychotherapy integration (history of integrationist movement, forms of integration, strengths and limitations of integrative position etc.) and psychotherapist professional development (variables, stages and topics of psychotherapist development, choice …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., PhDr. Hana Smitková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií