Bc. Michaela Rokosová

Bakalářská práce

Fraktální grafika: esteticky nosný algoritmus jako nástroj novomediální tvorby

Fractal graphics: aesthetically bearing algorithm as a tool for the new media artwork production
Anotace:
Bakalářská práce představuje pohledem současné estetiky teoretická východiska k vnímání a hodnocení matematicky generované výtvarné tvorby se zaměřením na fraktální grafiku. Klasické pojetí estetiky je v informatické společnosti a tvůrčí doméně digitálních médií stále obtížněji aplikovatelné. Umělcem se může stát kdokoli -- jak potom rozlišit co uměním je a co není, dle jakých kritérií můžeme novomediální …více
Abstract:
Bachelor thesis presents theoretical background to the perception and evaluation of mathematically generated art with focusing on the fractal graphics in a view of contemporary aesthetics. Classical concepts of aesthetics became difficult to applicable in informatics society and creative domain of digital media. Anybody can become artist now – then how to distinguish what art is and what is not? What …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií