Bc. Lenka Kavuľová

Bakalářská práce

Počítačová podpora výtvarných foriem zovšeobecnenej estetiky

Computer aided art forms of generalized aesthetic
Abstract:
Bachelor thesis deals with the description and application of the categories of generalised aesthetics by Roger Caillois in the terms of current computer software. Caillois' perception of all aesthetic objects including the potential objects reaches far behind the computer-made works. These works are often similar to the forms sooner created by nature or human. The aim of this thesis is to find the …více
Abstract:
Bakalárska práca sa bude venovať popisu a aplikácií zovšeobecnenej estetiky Rogera Cailloisa v súčasných počítačových programoch. Cailloisovo vnímanie estetických objektov, aj tých potenciálnych, vzniklo dávno pred tým, než do hry vstúpili diela produkované počítačom. Parametre týchto diel však mnohokrát vychádzajú z foriem diel už skôr vytvorených prírodným procesom alebo zásahom človeka. Cieľom tejto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií