Theses 

Program {\clqq}Škola podporující zdraví" – Bc. Jana BRÁZDILOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana BRÁZDILOVÁ

Diplomová práce

Program {\clqq}Škola podporující zdraví"

A program {\clq}qThe school supports the health"

Anotace: Hlavním tématem mé diplomové práce je program Zdravá škola na Základní škole Myslo-čovice a jeho hodnocení pedagogy, kteří na této škole vyučují. Ve svém dotazníkovém šet-ření zjišťuji, jak pedagogové hodnotí přínos programu pro žáky, jak se odráží program v jejich výukových metodách a ve vztazích mezi žáky a pedagogy.

Abstract: The main topic of my thesis is a program Healthy school in a basic school Myslocovice and its evaluation by teachers on this school. In my questionaire I am trying to find out how teachers evaluate a contribution of this program for pupil and consequences in teachers educational methods and in a relationships between students and teachers.

Klíčová slova: Program Zdravá škola, Základní škola Mysločovice, pedagog, zdraví, výchova, pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2009
  • Identifikátor: 11342

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Opatrný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11342 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

BRÁZDILOVÁ, Jana. Program {\clqq}Škola podporující zdraví". Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 15:39, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz