Václav ŠŮCHA

Bakalářská práce

Fenomén nového regionalismu a jeho praktické příklady

The phenomenon of the new regionalism approach and its practical examples
Anotace:
Nový regionalismus je označován za fenomén současného studia mezinárodních vztahů. Právě proto se text bakalářské práce věnuje teorii nového regionalismu a jeho praktickým příkladům. První kapitola je zaměřena na nástup a definici nového regionalismu. Rozpad bipolárního systému vyvolal ekonomické a geopolitické změny napříč celým světem, které vedly k proměně charakteru regionálních studií. Změny typu …více
Abstract:
The new regionalism is considered as a phenomenon of contemporary international studies. As a result this bachelor thesis deals with theory of new regionalism approach and its practical examples. The first chapter is dedicated to the rise and definition of the new regionalism approach. The decline of bipolar system evoked economical and geopolitical changes around the world, which led to fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŮCHA, Václav. Fenomén nového regionalismu a jeho praktické příklady. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická