Jan Čermák

Master's thesis

Validace business modelu pomocí procesního rámce Design Sprint

Validation of a business model using the Design Sprint framework
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou aplikace nástrojů a postupů metodologie Lean Startup na konkrétní projekt. V teoretické části je metodologie Lean Startup definována a podrobně jsou popsány její klíčové prvky. Pro pochopení kontextu jsou zmíněny i předcházející přístupy k řízení začínajících projektů. Dále jsou detailně rozpracovány nástroje Lean Canvas a Design Sprint, jejichž aplikace na konkrétní …more
Abstract:
The diploma thesis examines the field of Lean Startup methodology and its application on a specific project. In the theoretical part, the main focus lies on defining the key principles of the Lean Startup methodology. For further context understanding, previous theories of managing starting projects are mentioned and described. The second part of this section is dedicated to comprehensive explanation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2018
  • Supervisor: Jan Mareš
  • Reader: Michal Andera

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75029