Bc. Kateřina Suchá

Diplomová práce

Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením

The role of a social services provider in the life of people endangered by social exclusion
Anotace:
Práce se věnuje problémovým uživatelům drog jako jedné ze skupin ohrožených sociálním vyloučením. Věnuje se důsledkům, které způsobuje dlouhodobé užívání drog a jejichž kumulace riziko vyloučení výrazně zvyšuje. Práce objasňuje systém péče o uživatele drog v České republice, specifikuje nízkoprahové služby a představuje konkrétní sociální službu v péči o uživatele drog. Práce přibližuje životy klientů …více
Abstract:
The work deals with problematic drug users as one of the groups at risk of social exclusion. It deals with the consequences that cause prolonged use of drugs and the cumulative risk of exclusion increases significantly. The thesis explains the system of care for drug users in the Czech Republic specifies low-threshold services and represents a particular social service in the care of drug users. Work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Pospíchal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Suchá, Kateřina. Role poskytovatele sociálních služeb v životě osoby ohrožené sociálním vyloučením. Brno, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe