Vendula Přikrylová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Hranice v pomáhajících vztazích v dětském hospice

Abstract:
Absolventská práce se zabývá tématem hranic v pomáhajících vztazích v dětském hospice. Cílem práce je: z dostupných zdrojů zjistit a popsat, potažmo formulovat doporučení při práci s hranicemi mezi pracovníkem a klientem v dětském hospici. Tomuto cíli odpovídá struktura práce. První část práce věnuje vysvětlení tomu, jak sami děti vnímají smrt, jak umírání vnímá společnost, jak je v ČR poskytována …more
Abstract:
The graduate thesis deals with the topic of boundaries in helping relationships in children's hospices. The aim of the work is: to find out and describe from available sources, and thus to formulate recommendations when working with the boundaries between the worker and the client in a children's hospice. The structure of the work corresponds to this goal. The first part of the thesis explains how …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2022
  • Supervisor: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Chovancová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc