Bc. Nicole Zadražilová

Diplomová práce

Smrt a umírání z pohledu studentů psychologie a medicíny

Psychology students and medical students view of death and dying
Anotace:
Předkládaná diplomová práce zjišťuje, jak vnímají studenti medicíny a psychologie smrt a umírání s ohledem na zkušenosti získané během studia. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část představuje pojmy smrt a umírání, ontogeneze smrti, strach ze smrti, postoj ke smrti, dále se zabývá faktory, které je ovlivňují. Empirická část předkládá výsledky kvalitativního šetření, které …více
Abstract:
This diploma thesis is trying to explore medicine student´s and psychology student´s perception of death and dying to their experience obtained during their studies. The thesis consists of theoretical and empirical part. Theoretical part presents concepts of death and dyingy, ontogenesis of death, fear of death, attitude towards death and also deals with the intervening factors. The empirical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta