Bc. Anna Kocurková

Bakalářská práce

Charakterizace buněčné smrti neutrofilních granulocytů spojené s oxidativním vzplanutím

Characterization of neutrophil cell death associated with oxidative burst
Anotace:
Zánětlivá reakce nastupuje jako odpověď na porušení integrity organismu. Důleţitou roli v ní hrají neutrofilní granulocyty, které jsou během zánětu aktivovány a pronikají do zanícené tkáně. Avšak masivní akumulace neutrofilních granulocytů v místě zánětu může negativně ovlivnit procesy hojení a iniciovat patologické zánětlivé procesy. Takže účinné odstraňování neutrofilních granulocytů zprostředkované …více
Abstract:
Inflammation is a response of organism to interruption of its integrity. Neutrophil granulocytes play an important role in this process. They are activated during the inflammation and penetrate to the inflamed tissue. However a massive accumulation of neutrophil granulocytes in the site of inflammation can negatively influence processes of healing and iniciate pathological inflammatory conditions. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Kremserová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta