Theses 

Použití finanční analýzy ve vybraném odvětví průmyslu – Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání

Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.

Diplomová práce

Použití finanční analýzy ve vybraném odvětví průmyslu

Application of financial analysis in selected sector of industry

Anotace: Pedmtem diplomové práce Použití finanní analýzy ve vybraném odvtví prmyslu je finanní analýza tí eských spoleností podnikajících na trhu mobilních telekomunikací, která má posoudit jejich finanní zdraví. První ást je vnována problematice informací ve finanní analýze používaných, druhá ást popisuje metody a modely finanní analýzy. Dále je provedena finanní analýza tí mobilních operátor nejprve každého zvláš a poté vetn mezipodnikového srovnání. Na závr jsem zdraznil silné i slabé stránky každé spolenosti.

Abstract: The goal of the submitted thesis: Application of financial analysis in selected sector of industry is financial analysis of three Czech companies participating in mobile telecommunications market, which is aimed to judge their financial health. The first part is dedicated to the problems of information used in financial analysis, the second part describes the methods and models of financial analysis. Below that the financial analysis of three mobile operators is done under separate cover and than including cross-sectional analysis. At the end I pointed out strengths and weaknesses of each company.

Klíčová slova: Finanní analýza, odvtví, mobilní operátor, úetní výkazy, prezová analýza Financial analysis, industry branch, mobile operator, financial statements, cross-sectional analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Eva Hamplová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:22, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz