Bc. Zoltán Vén

Diplomová práce

Analýza a ocenění konkrétního podniku v oboru hotelnictví

Analysis and valuation of a specific company in hospitality
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou společnosti Top Hotels Group a.s. a cílem práce je posoudit, zda tato společnost dosahuje růstu hodnoty pro akcionáře a zda bude schopná dosahovat růst hodnoty v budoucnosti. Práce zahrnuje strategickou analýzu, analýzu finanční situace, finanční plán a ocenění společnosti. V rámci strategické analýzy jsou použity tyto dílčí analýzy: analýza PEST, Porterova analýza …více
Abstract:
The master thesis is focused on analysis of the company Top Hotels Group a.s. and its main goal is to evaluate whether the company is creating value for shareholders and whether the company is able to reach growth of value in the future. The thesis consists of strategic analysis, financial analysis, financial plan and valuation of the company. There are partial analysis used within the strategic analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Robin Koklar, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze