Theses 

Proměny forem zpravodajství České televize v prostředí internetu – Bc. Pavlína Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavlína Pokorná

Diplomová práce

Proměny forem zpravodajství České televize v prostředí internetu

Metamorphoses of the Czech Television news reporting forms in the online environment

Anotace: Předkládaná magisterská diplomová práce sleduje proměnu sledovanosti zpravodajství České televize v prostředí internetu. Práce je rozdělena do třech základních částí. První část se věnuje problematice médií obecně. Přináší jednotlivé teorie vybraných teoretiků médií. Druhá část práce se zabývá právě fenoménem nových médií a především zpravodajstvím v prostředí internetu. Poslední část práce je věnována rozboru podoby zpravodajství od svých počátků po současnost, kde se především zabývá jeho sledovaností a dostupností. Dále je v práci analyzována koexistence tradičního zpravodajského televizního vysílání a jeho nových internetových podob. Ve svém závěru se práce zaměřila na přelévání publika směrem od tradičního televizního zpravodajství k jeho multimediálním podobám.

Abstract: The purpose of this master’s thesis is to monitor transformation of viewer ratings of the Czech Television’s online newscast. The thesis is divided into three basic parts. The first part is dedicated to media in general. It brings forward several individual theories from selected media theorists. The second part of the thesis deals with new media phenomenon, in particular with online newscast. The last part of the thesis is devoted to analysis of newscast forms from their beginning to present, and it deals mainly with the online newscast ratings and availability. Moreover, it analyses coexistence of traditional television news broadcasting and its new Internet forms, and reflects on outflow of the audience from traditional television newscast to its multimedia forms.

Klíčová slova: média, Česká televize, zpravodajství, nová média, internet

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:18, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz