Bc. Vendula Pokorná

Bakalářská práce

Zákon o obcích a související předpisy

The Municipality Law and Other Related Regulations
Anotace:
V bakalářské práci na téma Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. a předpisy související (tj. zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb a Přestupkový zákon č. 200/1990 Sb.), se zaměřuji v první části na teoretické aspekty zkoumané problematiky na základě analýzy základních pojmů a institutů upravených ve shora uvedených zákonech. Mou snahou v první části bylo ukázat souvislost …více
Abstract:
The bachelor thesis concerning the Act on Municipalities (The Municipal Order) and Municipal Government No. 128/2000 Coll. and related regulations, i.e. the Act on Free Access to Information No. 106/1999 Coll. and the Act on Violations of Administrative Law No. 200/1990 Coll., is focussed in its first part on theoretical aspects of the researched issues based on an analysis of basic terms, concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Melková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS