Libor Janoušek

Bakalářská práce

Stanovení požadavků na bezpečnost desktopových systémů a mobilních zařízení malé obce

Establishing the Safety Requirements of Desktop Systems and Mobile Devices in a Small Village
Anotace:
Cílem této práce je základní seznámení s riziky, kterým je informační systém vystaven a následné navržení opatření bezpečnosti informačních systémů. Je důležité si uvědomit rizi-ko vstupu neoprávněných osob do systému. Teoretická část seznámí čtenáře s úvodem do informační bezpečnosti a definicí základních pojmů z oblasti bezpečnosti a ochrany dat. Součástí je i analýza rizik a definování pojmů, které …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to introduce the main risk of the information system use and it is subsequent security measures. It must be remembered that the risk of entry by an unauthorized person is very high these days. The theoretical part provides the reader with an insight into information security. Besides that, the definitions of the basic terms in the field of security and data protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janoušek, Libor. Stanovení požadavků na bezpečnost desktopových systémů a mobilních zařízení malé obce. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe