Tomáš Franců

Bakalářská práce

Centrum sdílených služeb - outsourcing ICT

Shared Service Center - outsourcing of ICT
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou outsourcingu ICT a s tím spojenou možností využití Centra sdílených služeb. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části popisuji charakteristiku společnosti COM PLUS CZ, která ve spolupráci se společností Informatica El Corte Ingles provozuje Centrum sdílených služeb. Pozornost věnuji organizační struktuře a zejména jednotlivým …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the outsourcing of ICT and the associated posibility of using the Shared Service Center. The thesis consists of two main parts: theoretical and practical. In the theoretical part I am describing the characteristics of the company COM PLUS CZ, which in cooperation with Informatica El Corte Ingles operates a Shared Services Center. I pay attention to the organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Oldřich Kodym
  • Oponent: Václav Jirchář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava