Anna KLOUDOVÁ

Bakalářská práce

Vnitrostranická demokracie v českých politických stranách

Interparty democracy in the Czech political parties
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vnitrostranická demokracie v českých politických stranách . V teoretické části je vymezen pojem vnitrostranické demokracie, přestaven analytický rámec politologů R.Y. Hazana a G. Rahata pro výběr kandidátů a teoretická východiska pro analýzu dalších oblastí, v nichž bude vnitrostranická demokracie analyzována volební sjezdy (výběr předsedy strany a výběr delegátů sjezdu …více
Abstract:
The topic of this dissertation is the intra-party democracy in the Czech political parties. The theoretical part defines the concept of intra-party democracy and introduces the analytical framework of the political scientists R. Y. Hazan and G. Rahat for candidate selection and theoretical bases for analysis of other domains where the intra-party democracy will be analysed election conventions (election …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOUDOVÁ, Anna. Vnitrostranická demokracie v českých politických stranách. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/