Bc. Michaela RAUEROVÁ

Master's thesis

Syntéza porfyrinového konjugátu žlučové kyseliny

Synthesis of Porphyrin-Bile Acid-Conjugate
Anotácia:
V této diplomové práci jsem se zaobírala syntézou porfyrinového konjugátu žlučové kyseliny. Původním plánem bylo spojit porfyrinový nosič s derivátem žlučové kyseliny přes amidovou vazbu, ale vzhledem k nedosažitelnosti porfyrinu s aminoskupinou na fenylovém zbytku jsem se přiklonila ke snadněji proveditelné esterové vazbě. Porfyrinový konjugát žlučové kyseliny představuje originální kombinaci viditelné …viac
Abstract:
I dealt with synthesis of porphyrin-bile acid-conjugate in this thesis. The original plan was to combine a porphyrin carrier with a derivate of bile acid via an amide linkage, but I tended to more easily obtainable ester linkage because of unattainability of porphyrin with aminogroup on the phenyl residue. The porphyrin-bile acid-conjugate represents an original combination of the visible and effective …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAUEROVÁ, Michaela. Syntéza porfyrinového konjugátu žlučové kyseliny. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Ecology and Environmental Protection / Analytical Environmental Chemistry and Toxicology

Práce na příbuzné téma