Viktorie Briglová

Bakalářská práce

Informovanost žen o metodách tlumení porodních bolestí

Women's Awareness of Methods Reducing Labour Pains
Anotace:
Tématem bakalářské práce je informovanost žen o metodách tlumení porodních bolestí. Teoretická část se v úvodu zabývá definicí bolesti, její fyziologií, dělením a hodnocením. Dále se také věnuje porodní bolesti a jejím nefarmakologickým a farmakologickým metodám tlumení, které jsou samostatně představeny. Praktická část se zaměřuje na dotazníkové šetření, jehož hlavním cílem je zjistit, zda jsou rodičky …více
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is Women's awareness of methods of alleviating labour pain. The theoretical part deals with the definition of pain, its physiology, classification and evaluation. It also deals with labour pain and its non-pharmacological and pharmacological methods of control which are presented separately. The practical part concerns the main goal of the questionnaire which is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Školoudová
  • Oponent: RNDr. Eva Kočovská, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická