Alžběta Meisnerová

Bakalářská práce

Nefarmakologické metody tlumení bolesti při porodu z pohledu porodní asistentky

Non-pharmacological pain relief methods during labour from the midwifes perspective
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou Nefarmakologické metody tlumení bolesti při porodu z pohledu porodní asistentky. Teoretická část práce se zabývá porodem, bolestí a především jednotlivými nefarmakologickými metodami tlumení porodních bolestí. Praktická část bakalářské práce je založena na výsledcích kvantitativního dotazníkového šetření u rodiček ve věku 20-45 let. Cílem dotazníku bylo zjistit, jak dokáže …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on the topic of non-pharmacological methods of pain relief during childbirth from the perspective of midwife. The theoretical part of this thesis focuses on the delivery, pain and mainly on particular non-pharmalogical methods of pain relifes during the delivery. The practical part of this bachelor’s thesis is based on results of a quantitative questionnaire survey of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: MUDr. Magdalena Kučerová
  • Oponent: RNDr. Eva Kočovská, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická