Theses 

Biodiversity in Latin American countries - status, trends, and relationship to economic growth – Darya MARUSYK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Mezinárodní rozvojová studia

Darya MARUSYK

Bakalářská práce

Biodiversity in Latin American countries - status, trends, and relationship to economic growth

Biodiversity in Latin American countries - status, trends, and relationship to economic growth

Abstract: The bachelor thesis focuses on biological diversity of Latin America. Firstly, the author characterizes and compares three biodiversity indexes: Living Planet Index, IUCN Red List Index and Wildlife Picture Index. Then, the author gives information about biodiversity hotspots, total number of known species in Latin America, the overall number of endemic species, the total number of threatened endemic species and changes in the amount of threatened species in each of the selected countries between 2013 and 2017. Selected countries are: Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, the Bolivarian Republic of Venezuela, Argentina, Bolivia, Panama and Costa Rica. In this thesis are also mentioned factors by which ongoing biodiversity loss and degradation of ecosystems in Latin America are being driven. Attention is also paid to the role of biodiversity in economic growth, to the largest commodity groups for exports, to main economy sectors and their effect on biodiversity. Furthermore, the issue of protected areas is discussed. With the help of literary research and data analysis the author was able to make the conclusion that the region is among the world's richest on biological diversity, that during the last years the number of threatened species has increased, the number of protected areas has also increased, and that the most important sectors of Latin American economies are: fisheries, agriculture, forestry, protected areas and tourism, and they are highly dependent on the region's biodiversity and ecosystems.

Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na biologickou rozmanitost Latinské Ameriky. Za prvé autor charakterizuje a porovnává tři indexy biodiverzity: Living Planet Index, IUCN Red List Index a Wildlife Picture Index. Autor pak poskytuje informace o hotspotech biodiverzity, o celkovém počtu známých druhů v Latinské Americe, o celkovém počtu endemických druhů, o celkovém počtu ohrožených endemických druhů a o změně množství ohrožených druhů v každé vybrané zemi mezi rokem 2013 a 2017. Vybranými zeměmi jsou: Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Mexiko, Peru, Bolívarská republika Venezuela, Argentina, Bolívie, Panama a Kostarika. V této bakalářské práci jsou také zmíněny faktory, které vedou ke ztrátě biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémů v Latinské Americe. Pozornost je věnována také roli biodiverzity v ekonomickém růstu, největším komoditním skupinám pro vývoz, hlavním hospodářským odvětvím a jejich vlivu na biologickou rozmanitost. Dále se diskutuje o problematice chráněných oblastí. S pomocí rešerše literatury a analýzy dat byl autor schopen dospět k závěru, že tento region patří mezi nejbohatší na světě v oblasti biologické rozmanitosti, že v posledních letech počet ohrožených druhů vzrostl, počet chráněných oblastí také vzrostl, a že nejdůležitějšími odvětvími latinskoamerických ekonomik jsou: rybolov, zemědělství, lesnictví, chráněné oblasti a cestovní ruch a jsou vysoce závislé na biologické rozmanitosti a ekosystémech regionu.

Keywords: Biodiverzita, Latinská Amerika, ekosystém, druhy, hrozba, udržitelný, ekonomický růst, degradace, chráněné území.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=223903 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

MARUSYK, Darya. Biodiversity in Latin American countries - status, trends, and relationship to economic growth. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz