Theses 

Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva – Mgr. Martina Forstová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Mgr. Martina Forstová

Bakalářská práce

Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva

Domestic Violence as a Socially - Pathological Phenomenon from the wiew of Criminal - Law

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje domácímu násilí v České republice, tedy jevu, který je sociálním problémem každé společnosti. Domácí násilí není nový pojem, vyskytovalo se vždy, v posledních letech je však toto téma aktuální a dostává se do podvědomí společnosti, která se začala zabývat jeho řešením. Pro efektivní boj s domácím násilím je třeba komplexních změn zejména v trestním právu, dále je důležité se zaměřit na prevenci, zajištění bezpečí pro oběti, psychologickou a ekonomickou pomoc a podporu. Důležitá je také změna postoje vlády a celé naší společnosti.

Abstract: This bachelor thesis investigates the issue of domestic violence in the Czech Republic, a phenomenon which is a problem present in every society. Domestic violence is not a new concept as its occurrence can be traced throughout history. Nevertheless, in the recent years the issue of domestic violence has become especially topical and the societal awareness of this matter has resulted in the issue’s initiation of its resolution. For an effective fight against domestic violence it is necessary to adopt complex changes in the criminal law in particular. Furthermore, it is vital to focus on prevention, securing victim safety, psychological and economical help and support. Lastly, the attitude change of the government and the entire society is of essential importance too.

Klíčová slova: domácí násilí, domestic violence, fyzické týrání, psychické týrání, trestní zákoník, vykázání, ochrana osob, viktimologie, victim, syndrom CAN

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:52, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz