Mgr. Martina Forstová

Bachelor's thesis

Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva

Domestic Violence as a Socially - Pathological Phenomenon from the wiew of Criminal - Law
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje domácímu násilí v České republice, tedy jevu, který je sociálním problémem každé společnosti. Domácí násilí není nový pojem, vyskytovalo se vždy, v posledních letech je však toto téma aktuální a dostává se do podvědomí společnosti, která se začala zabývat jeho řešením. Pro efektivní boj s domácím násilím je třeba komplexních změn zejména v trestním právu, dále je důležité …more
Abstract:
This bachelor thesis investigates the issue of domestic violence in the Czech Republic, a phenomenon which is a problem present in every society. Domestic violence is not a new concept as its occurrence can be traced throughout history. Nevertheless, in the recent years the issue of domestic violence has become especially topical and the societal awareness of this matter has resulted in the issue’s …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Reader: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure