Libor PELEŠKA

Bachelor's thesis

Metody pro měření superkapacitorů

Supercapacitor measurement methods
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o metodách měření superkapacitorů. V úvodu je popsán fyzikální princip funkce superkapacitorů a zhodnoceny jeho základní parametry. Další část probírá téma testování superkapacitorů a hodnotí jejich využití pro zařízení skladující energii. Na konec je provedeno měření základních parametrů a výpočet energetické hustoty a účinnosti.
Abstract:
The following thesis deals with methods of measuring supercapacitor parameters. The first part describes physical principles with overview of basic parameters. Following part contains brief description of supercapacitor tests and overview of applications of supercapacitors as energy storage devices. In the last part, the measurement results are evaluated and compared.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Martin Zigler

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PELEŠKA, Libor. Metody pro měření superkapacitorů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.