Bc. Jana PASZOVÁ

Diplomová práce

Student se specifickými potřebami v terciárním vzdělávání

Student with Special Needs in Tertiary Education
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá procesem terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Teoretická část diplomové práce má za cíl objasnit co nejvíce možností (způsobů) jak zpřístupnit terciární vzdělávání studentům se specifickými potřebami na vysokých školách v rámci jejich integrace. Praktická část diplomové práce popisuje a vyhodnocuje integraci studentů se specifickými …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the process of tertiary education of students with special educational needs. The objective of the theoretical part is to clarify utmost possibilities to access tertiary education to students with special educational needs at universities within their integration. The practical part describes and interprets the integration of students with special needs at SU OPF in Karviná …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PASZOVÁ, Jana. Student se specifickými potřebami v terciárním vzdělávání. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta