Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hendikep

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Tělesný hendikep a prostor: autoetnografie hendikepujícího města
 (Lenka Marečková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wwan0/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

HENDIKEP
 (Tereza POPOVSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qb6bxt// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Design skla | Práce na příbuzné téma

Sociální hendikep v literatuře pro děti a mládež
 (Markéta MIKULÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i81cxm// | Specializace v pedagogice / výchova ke zdraví - český jazyk | Práce na příbuzné téma

Osobnost jedince s hendikepem a společnost.
 (Ivo Dorotík)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ltk37/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Práce na příbuzné téma

Mateřství žen s hendikepem
 (Renáta Waleczková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y48m5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Preferované bydliště osob se zdravotním hendikepem
 (Lukáš Povolný)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10896 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Práce na příbuzné téma

Rodiče v seniorském věku pečující o dítě s mentálním hendikepem: možnosti podpory
 (Veronika SOBOTKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mjxp0z// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Přiblížení života lidí se zdravotním hendikepem žákům základní školy
 (Michaela Zikmundová)

2019, absolventská práce CŽV, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//99xxr9// | Další vzdělávání pedagogických pracovníků / Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Nákupní chování spotřebitelů se zrakovým hendikepem
 (Denisa Kramářová)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//jru8tk// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika obchodu | Práce na příbuzné téma

Návrh a výroba edukativních pomůcek pro děti s mentálním hendikepem
 (Zuzana FOKTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gsxmc0// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ VV pro SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)