Bc. et Bc. Petra Malíčková

Diplomová práce

Osobní angažovanost vychovatelů v dětských domovech při práci s dětmi

Personal involvement of educators in children's homes when working with children
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá problematikou osobní angažovanosti vychovatelů v dětských domovech. Cílem práce je zjistit, jak vychovatelé vnímání osobní angažovanost ve své profesi. K naplnění tohoto cíle je použit koncept angažovanost, který ji identifikuje ve třech oblastech – energie, pracovního zaujetí a pocitu vlastní výkonnosti. K tomuto konceptu je přidán pohled na vztah vychovatele …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the personal engagement. The aim of the study is to determine how educators perceive personal engagement in their profession. To meet this goal is used a concept of engagement which identifies three areas - energy, job involvement and self-efficacy. There is added a perspective of the educator's relationship towards the children to the concept of the personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Práce na příbuzné téma

Všechny práce