Kateřina Glogarová

Bakalářská práce

Dotazníkové šetření na téma spotřeba domácností

Questionnaire survey on household consumption
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá, jakou mají domácnosti spotřebu a jaký vliv má příjem na výši výdajů v domácnostech. Cílem práce je porovnání měsíční spotřeby domácností a jejich zdroje krytí. Data, která jsou zkoumána, pocházejí z vlastního dotazníkového šetření a jedná se o reálné domácnosti. Více než sto zkoumaných domácností je rozděleno do tří skupin podle celkových měsíčních příjmů a tyto skupiny jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis examines how households are consumed and how income affects household expenses. The aim of the work is to compare the monthly consumption of households and their sources of coverage. The data being examined come from their own questionnaire survey and are real households. More than 100 households examined are divided into three groups according to total monthly income, and these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta