Tereza Šatánková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Interdisciplinární spolupráce v případech domácího násilí v kontextu sociální práce

Anotace:
Tato absolventská práce se zabývá teoretickou kompilací o interdisciplinární spolupráci v případech domácího násilí v kontextu sociální práce. Cílem absolventské práce je zmapovat a charakterizovat možné podoby interdisciplinární spolupráce subjektů intervenujících v případech domácího násilí v kontextu sociální práce. Práce je rozdělena do tří kapitol, které pojednávají o domácím násilí, sociální …více
Abstract:
This thesis is focused on theoretical compilation of interdisciplinary cooperation in cases of domestic violence in context of social work. The goal of this work is to map and characterized possible ways of interdisciplinary cooperation of subjects interviening in cases of domestic violence in context of social work. Thesis is divided into three chapters, which discuss domestic violence, social work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Iva Linhartová
  • Oponent: Mgr. Zuzana Skoupilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc