Bc. Barbora Peštová

Diplomová práce

Peer pracovníci jako součást interdisciplinární spolupráce v systému péče o duševní zdraví

Peer workers as a part of interdisciplinary cooperation in the mental health care system
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem peer pracovníků v systému péče o duševní zdraví a tématem přínosů a limitů jejich zapojování do interdisciplinární spolupráce v kontextu sociálních služeb věnujících se poskytování péče lidem s duševním onemocněním. Cílem práce je na základě polostrukturovaných rozhovorů s peer pracovníky a jejich kolegy dvou sociálních služeb věnujících se péči o lidi s duševním onemocněním …více
Abstract:
This thesis is aimed at the topic of peer workers in the mental health care system and the topic of benefits and limits of their involvement in interdisciplinary cooperation in context of social services dedicated to providing care to people with mental illnesses. The goal of this work which is based on semi-structured interviews with peer workers and their colleagues from two institutes of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií