Jan Celler

Bakalářská práce

Insolvenční řízení s mezinárodním prvkem

Cross-border insolvency proceedings
Anotace:
Práce se zaměřuje na problematiku místa hlavních zájmů dlužníka (COMI) a jeho úpravu v nařízení Rady č. 1346/2000 o úpadkovém řízení. Věnuje se nejprve základnímu kontextu mezinárodního insolvenčního práva a dále zásadním bodům úpravy pojmů COMI a provozovna, jako klíčů k určení mezinárodní příslušnosti k zahájení hlavního, resp. vedlejšího, insolvenčního řízení. Dále se zabývá vyvratitelnou právní …více
Abstract:
The thesis focuses on the problems of the centre of a debtor's main interests (COMI) and its legislation in the Council Regulation No 1346/2000 on insolvency proceedings. It deals firstly with the basic context of international insolvency law and the essential elements of the terms COMI and establishment as the key to the determination of international jurisdiction to open an insolvency proceeding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Petr Valenta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/65283