Hana Gorčicová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků v organizaci pro pěstounské rodiny

Ethical problems and dilemmas of social workers in a foster family organization
Abstract:
Tato absolventská práce se zabývá etickými problémy a dilematy, s kterými se setkávají sociální pracovníci, kteří doprovázejí pěstounské rodiny. Teoretická část práce je věnována základním pojmům, které seznamují čtenáře se systémem náhradní rodinné péče (NRP) v České republice. Popsána je role sociálních pracovníku v systému NRP a následně také organizace Sdružení pěstounů Polárka, kde probíhal výzkum …more
Abstract:
This graduate theses is focused on ethical problems and dilemas which are common for social workers who accompany foster families. The theoretical part of this theses explaines basic concepts which familiarize readers with the system of a substitude family care in the Czech republic. Described is a role of a social worker in an organization – Sdružení pěstounů Polárka, where research was made. Next …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc