Bc. Věra Benešová

Diplomová práce

Etická dilemata pracovníků v rámci rodinné péče Klokánek ve vybrané organizaci

Ethical issues of workers in the framework family care Klokánek in particular organization
Anotace:
Anotace Název diplomové práce: Etická dilemata pracovníků v rámci rodinné péče Klokánek ve vybrané organizaci Počet slov: 18980 (bez poznámek pod čarou, příloh a stati) Autor: Bc. Věra Benešová Vedoucí práce: Phdr. Mirka Nečasová, Ph.D. Tato diplomová práce se zabývá etickými dilematy, která řeší pracovníci vybrané organizace, při výkonu svého povolání. Hlavní výzkumná otázka zní: Jak řeší pracovníci …více
Abstract:
Annotation Title: The Employees' Ethical Dilemmas during Family Care in Klokanek, the Orphanage. Number of signs in the basic text: 18980 (from the introduction to the conclusion without remarks Author of the diploma thesis: Bc. Věra Benešová Supervisor: Phdr. Mirka Nečasová, Ph.D. This diploma paper deals with the ethical dilemmas that the employees of the particular organization have to face during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce