Hana Gorčicová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků v organizaci pro pěstounské rodiny

Ethical problems and dilemmas of social workers in a foster family organization
Anotácia:
Tato absolventská práce se zabývá etickými problémy a dilematy, s kterými se setkávají sociální pracovníci, kteří doprovázejí pěstounské rodiny. Teoretická část práce je věnována základním pojmům, které seznamují čtenáře se systémem náhradní rodinné péče (NRP) v České republice. Popsána je role sociálních pracovníku v systému NRP a následně také organizace Sdružení pěstounů Polárka, kde probíhal výzkum …viac
Abstract:
This graduate theses is focused on ethical problems and dilemas which are common for social workers who accompany foster families. The theoretical part of this theses explaines basic concepts which familiarize readers with the system of a substitude family care in the Czech republic. Described is a role of a social worker in an organization – Sdružení pěstounů Polárka, where research was made. Next …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc