Kristýna VÁVROVÁ

Master's thesis

Terciární vzdělávání studentů se zrakovým postižením

Tertiary education of students with visual disabilities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou terciárního stupně vzdělávání osob se zrakovým postižením. Zejména z hlediska podpory a úpravy podmínek během jejich studia na vysoké škole. V teoretické části je pozornost věnována charakteristice osob se zrakovým postižením a vymezení specifik každodenního života plynoucích ze zrakového postižení. Dále pojednává o terciárním stupni vzdělávání včetně možností …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of tertiary education of people with visual disabilities. Especially in terms of supporting and adapting conditions during their studies at college. In the theoretical part, attention is paid to the characteristics of visual impairment's people and the specific definition of everyday life resulting from visual disabilities. It also deals with the tertiary level …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Novohradská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁVROVÁ, Kristýna. Terciární vzdělávání studentů se zrakovým postižením. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta