Bc. Lenka Urbanová

Bakalářská práce

Územní plánování a rozvoj obcí a měst

Urban planning and development of villages and towns
Anotace:
Bakalářská práce prezentuje význam územního plánování v rozvoji obcí a měst. Ukazuje proces realizace územních plánů, včetně související územně plánovací dokumentace ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji. Práce poukazuje na právní normy, koncepční dokumenty a další nástroje používané při zpracovávání územních plánů a strategických dokumentací, které se připravují ve vztahu k procesu územního plánování …více
Abstract:
This Bachelor thesis presents the importance of urban planning in the development of towns and cities. It shows realisation of urban planning, including relative urban-planning documentation which is connected to area sustainable development. The work points out legal standards, conceptual documents and other tools used in the processing of urban planning and strategic documentation which are created …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní