Theses 

Územní plánování a rozvoj obcí a měst – Bc. Lenka Urbanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lenka Urbanová

Bakalářská práce

Územní plánování a rozvoj obcí a měst

Urban planning and development of villages and towns

Anotace: Bakalářská práce prezentuje význam územního plánování v rozvoji obcí a měst. Ukazuje proces realizace územních plánů, včetně související územně plánovací dokumentace ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji. Práce poukazuje na právní normy, koncepční dokumenty a další nástroje používané při zpracovávání územních plánů a strategických dokumentací, které se připravují ve vztahu k procesu územního plánování. Teoretická část práce je zaměřena na úkoly a cíle územního plánování, které jsou dány stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Pozornost je věnována udržitelnému rozvoji České republiky, který je jedním ze základních principů respektovaných při tvorbě rozvojových strategií i územních plánů. Práce se dále zabývá současnou politikou územního rozvoje v ČR. Praktická část práce je zaměřena na problémy, které obce řeší při tvorbě územně plánovací dokumentace. Také popisuje proces tvorby strategického a územního plánu města Stochov a vliv těchto dokumentů na rozvoj města.

Abstract: This Bachelor thesis presents the importance of urban planning in the development of towns and cities. It shows realisation of urban planning, including relative urban-planning documentation which is connected to area sustainable development. The work points out legal standards, conceptual documents and other tools used in the processing of urban planning and strategic documentation which are created while the urban planning is in process. The theoretical part focuses on tasks and goals of urban planning, which are set by the Building Act No. 183/2006 Coll., on urban planning and construction rules, as amended. The work addresses to the area sustainable development of the Czech Republic which is one of the basic principles respected within the processing of development strategies and urban planning. Further, this piece of work deals with the present policy of area development in the Czech Republic. The practical part of the work focuses on problems a town solves while creating urban-planning documentation. It also describes the process of creation of strategic and area plans of the Town of Stochov and their influence on the development of the town.

Klíčová slova: Územní plán, strategický plán, územně analytické podklady, zastupitelstvo obce, stavební zákon.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:58, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz