Bc. Hana Černohorská

Master's thesis

Problematika zaměstnanávání žen z pohledu personalisty, firmy a nezaměstnané ženy

The Issue of Women's Employment from the Perspective of Human Resource Specialist, Company and Unemployed Woman
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem „Problematika zaměstnávání žen z pohledu personalisty, firmy a nezaměstnané ženy", které je stále aktuální a s kterým se potýkají nejen jednotlivci či rodiny, ale celá společnost. Je zde kladen důraz na seznámení čtenáře s různými konsekvencemi, které problematiku zaměstnanosti žen provází a také pohledy jednotlivých aktérů na trhu práce. Cílem této práce je problematiku …more
Abstract:
The diploma thesis deals with “The Issue of Women´s Employment from the Perspective of Human Resource Specialist, Company and Unemployed Woman” as it is a relevant problem that individuals or families as well as the entire society still struggle with. The thesis puts emphasis on informing the reader of various consequences that go along with the issue of employment of women, as well as of the views …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: Mgr. Stanislava Borejová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance