Theses 

Kolektivní smlouva, její obsah, vznik a zánik – Petr KOČENDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr KOČENDA

Diplomová práce

Kolektivní smlouva, její obsah, vznik a zánik

Collective Agreement, a Content, Formation and Termination

Anotace: Diplomová práce se snaží podat čtenářům co nejširší náhled na problematiku kolektivní smlouvy. Právní úprava je soustředěna do zákona o kolektivním vyjednávání z roku 1991 a zákoníku práce z roku 2006. Prvně je pojednáno o vývoji právní úpravy, subjektech kolektivního vyjednávání, dále pak o kolektivní smlouvě jako takové a v neposlední řadě taktéž pojednávám o kolektivních sporech. V závěru je provedena komparace české a slovenské právní úpravy.

Abstract: The diploma thesis tries to give the reader the widest possible overview of the collective agreement. The legislation is concentrated in the Collective Bargaining Act of 1991 and the Labor Code of 2006. The first is about the development of legal regulations, collective bargaining bodies, collective agreements as such and, last but not least, about collective disputes. In the end, a comparison of the Czech and Slovak legislation is made.

Klíčová slova: historie kolektivních smluv, kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání, druhy kolektivních smluv, kolektivní spory, výluka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et PaedDr. Jana Lindová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74232 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KOČENDA, Petr. Kolektivní smlouva, její obsah, vznik a zánik. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:29, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz