Bc. Zdeněk Zlámal

Bakalářská práce

Zvýšení efektivity podnikových procesů s pomocí ERP systém

Increase of the efficiency of business processes using the ERP system
Anotace:
Bakalářská práce zaměřená na využití informačních systémů pro zefektivnění podnikových procesů má dvě části. Teoretickou, kde je popsán význam a typy podnikových informačních systémů a jsou zde popsány analytické metody sloužící k zmapování podnikových procesů a určení stavu podnikového informačního systému. Dále praktickou, která obsahuje analýzu a popis podnikového informačního systému vybrané společnosti …více
Abstract:
The bachelor thesis which is focused on the use of information systems to streamline business processes has two parts. The Theoretical which describes the importance and types of enterprise information systems and describes the analytical methods used for mapping business processes and determines the status of the business information system. The practical which contains an analysis of the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Sabolovič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting