Theses 

Komparativní analýza celní správy České republiky a Srbska – Bc. Jovana Raičić

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jovana Raičić

Bakalářská práce

Komparativní analýza celní správy České republiky a Srbska

Comparative analysis of the Customs Administration of the Czech Republic and the Republic of Serbia

Anotace: Bakalářská práce se zabývá komparativní analýzou Celní správy České republiky a Celní správy Srbska. Cílem práce je přiblížit vývoj a současnost Celní správy České republiky jako členského státu Evropské unie a získané poznatky porovnat s Celní správou Srbska jako přístupové země Evropské unie. V teoretické části jsou představeny základní pojmy této problematiky, analytická část popisuje a analyzuje aktuální stav Celní správy České republiky a Celní správy Srbska. V závěru dochází k porovnání obou institucí, identifikaci nedostatků a následnému sestavení návrhů a doporučení ke zlepšení Celní správy Srbska.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the comparative analysis of the Customs Administration of the Czech Republic and the Customs Administration of the Serbia. The aim of this work is to describe the development and present the Customs Administration of the Czech Republic as a member state of the European Union, and compare the Customs Administration of the Serbia as the candidate country for the European Union accession. The theoretical part introduces the basic concepts of this issue; the analytical part describes and analyses the current status of the Customs Administration of the Czech Republic and the Customs Administration of the Serbia. Both institutions at the end compares; after the comparison is to identify weaknesses and build proposals and recommendations to improve the Customs Administration of the Serbia.

Klíčová slova: Custom duty, customs administration, Serbia, Czech Republic, European Union, TARIC, customs union Clo, celnictví, Srbsko, \Česká republika, Evropská unie, celní unie

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petra Hanáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz