Mgr. Eva Chovanová

Diplomová práce

Rizikové a protektivní faktory v životní situaci nezletilých bez doprovodu pohledem pracovníků pomáhajících profesí

Risk and protective factors in the life situation of unaccompanied minors from the helping professionals point of view
Anotace:
Teoretická část práce vychází z konceptu resilience, který zkoumá úspěšnou adaptaci jedinců navzdory vystavení nepříznivým podmínkám. Resilience je to definována jako interakce dvou podmínek: rizikových faktorů – stresujících životních událostí anebo nepříznivých podmínek prostředí které zvyšují zranitelnost jedince a protektivních faktorů, které odráží, tlumí a chrání proti těmto rizikům. Cílem práce …více
Abstract:
The theoretical part introduces the concept of resiliency which refers of positive adaptation in the context of significant risk or adversity. Resiliency combines the interaction of two conditions: risk factors – stressful life events or adverse environmental conditions that increase the vulnerability of individuals – and the presence of protective factors that moderate and protect against those adversities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií