Bc. Jitka Chorvátová

Diplomová práce

Rotmistr Petr Křivka

Staff sergeant Petr Křivka
Anotace:
Diplomová práce „Rotmistr Petr Křivka“ popisuje komplexně celý život muže, který se účastnil jako voják jak první světové války, tak bojů na Západě za druhé světové války. Úvodní část se zabývá jeho dětstvím, mládím a účastí v první světové válce. Stěžejní část je věnována jeho návratu do vlasti po druhé světové válce. Zejména pak zakládání odbojové skupiny na znamení nesouhlasu s komunistickou vládou …více
Abstract:
The diploma thesis "Rotmistr Petr Krivka" describes comprehensively the entire life of a man who participated as a soldier both during the First World War and the fighting in the West during the Second World War. The introductory part deals with his childhood, youth and participation in the First World War. The core part is devoted to his return to his homeland after the Second World War. In particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. František Čapka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta