Tomáš Brejla

Bakalářská práce

Firemní styl v souvislosti s rozvojem firem na internetu

Corporate style in the view of expansion of corporations on the internet
Anotace:
Práce pojednává o firemním stylu firem, speciálně pak firem na internetu. V první části je rozebrán firemní styl z teoretického hlediska. Je vysvětlena podstata firemního stylu, jeho dimenze, rozdíly mezi firemním stylem malých a velkých firem. Dále je v první části popsán princip tvorby firemního stylu z mezinárodního hlediska, čili pravidla, která je potřeba respektovat při použití firemního stylu …více
Abstract:
This work is about corporate style, especially about corporate style of internet corporations. In a first part of the work, the corporate style is analyzed from theoretical point of view. It's described the fundamentals of corporate style, its dimensions, differences between corporate style of small and big corporations. Then is described the principle of a creation of corporate style from international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: Libor Krsek
  • Oponent: Stanislav Horný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20245