Bc. Klára Pokutová

Diplomová práce

Budování corporate identity pomocí nástrojů marketingové komunikace

Building corporate identity using marketing communication tools
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na význam a proces budování corporate identity pomocí nástrojů marketingové komunikace. Corporate identity je klíčovým prvkem pro úspěch podniku, protože ovlivňuje vnímání zákazníků a jejich rozhodování o nákupu. Diplomová práce analyzuje současnou situaci Vinařství Kraus, identifikuje silné a slabé stránky podniku a navrhuje strategie pro zlepšení image a povědomí …více
Abstract:
This thesis focuses on the importance and process of building corporate identity using marketing communication tools. Corporate identity is a key element for the success of a business as it influences customer perceptions and their purchasing decisions. The thesis analyses the current situation of Kraus Winery, identifies the strengths and weaknesses of the company and proposes strategies to improve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní