Jana ŠTURMOVÁ

Bakalářská práce

Aktivity podporující psychomotorický vývoj novorozence a kojence (plavání)

Activities supporting the psychomotor development of newborns and infants (swimming)
Anotace:
Bakalářská práce na téma Aktivity podporující psychomotorický vývoj novorozence a kojence (plavání) se zabývá psychomotorickým vývojem a jeho podporou vhodnými ak-tivitami. Teoretická část je rozdělena na dvě poloviny, kdy první je věnována samotnému psychomotorickému vývoji novorozence a kojence a tyto dvě vývojové etapy jsou charak-terizovány. Celý blok je rozdělen pro přehlednost do jednotlivých …více
Abstract:
Topic of my Bachelor thesis is The psychomotor development activities, which supports the newborn and infant (swimming). This topic deals with the psychomotor development and proper supporting activities. The theoretical part is divided into two halves. The first is devoted to psychomotor development of newborns and infants, and these two developmental stages are characterized. For better transparency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010
Identifikátor: 14166

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Žárská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTURMOVÁ, Jana. Aktivity podporující psychomotorický vývoj novorozence a kojence (plavání). Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka