Bc. Petra Pustinová

Diplomová práce

Faktory ovlivňující kázeň na středních školách

Factors Affecting Discipline in Secondary Schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kázně na středních školách a faktory, které mohou tuto kázeň ovlivňovat. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. První kapitola teoretické části nejprve představuje pojem nekázně, konkrétní projevy nekázně, možnosti řešení a prevenci. Druhá kapitola vymezuje faktory, které mohou nekázeň ovlivňovat. Jsou jimi rodina, osobnost učitele a třídní klima …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of discipline at secondary schools and the factors that may affect this discipline. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. The first chapter of the theoretical parts represents the notion of indiscipline, concrete symptoms of indiscipline, possible solutions and prevention. The second chapter describes the factors that may affect indiscipline. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta