Bc. Miryana Georgieva Slavíková

Diplomová práce

"Could you repeat IT?": Error Analysis of Pair Work Oral Production of Czech Secondary School Students

"Could you repeat IT?": Error Analysis of Pair Work Oral Production of Czech Secondary School Students
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá ústní projev českých studentů anglického jazyka druhého stupně školy při jejich komunikaci během párových pracovních aktivitách s použitím výzkumné metody chybové analýzy. Vstupní data představují video a audio nahrávky jedné skupiny studentů posledního ročníku brněnského gymnázia pořízené v průběhu tří po sobě jdoucích vyučovacích hodin. Hlavním účelem tohoto studia je …více
Abstract:
This thesis employs the Error Analysis research method to study the spoken production of English-as-a-foreign-language (EFL) Czech students in learner-learner interaction that takes place during pair work activities in the upper-secondary school classroom. The primary data are video and audio recordings from three consecutive lessons of a group of last-year students in one of Brno’s secondary schools …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy