Theses 

Strategický marketing v bankovom sektore – Bc. Zuzana Zubková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Zubková

Bachelor's thesis

Strategický marketing v bankovom sektore

Strategic marketing in the banking sector

Abstract: Bachelor thesis on strategic marketing processes in the banking sector. Our main goal is to define and explore the area of marketing in banking activity, its social and business importance. The work consists of five chapters. The first chapter defines basic concepts - marketing, creation and development of marketing, content and nature of marketing. The second chapter defines the concept of strategy, marketing strategy, strategic planning. The third chapter characterizes the specific bank marketing, bank marketing analysis of the use. In the fourth chapter we analyze the strategic planning of commercial banks, bank environment. The last chapter has proposed a strategic marketing content and applications in the banking sector.

Abstract: Bakalárska práca spracúva tému Strategický marketing v bankovom sektore. Naším hlavným cieľom je vymedziť a preskúmať oblasť marketingu v bankovej činnosti, jeho spoločenský a podnikateľský význam. Práca pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole vymedzujeme základné pojmy – marketing, vznik a vývoj marketingu, obsah a podstata marketingu. V druhej kapitole vymedzujeme pojem stratégia, marketingová stratégia, strategické plánovanie. V tretej kapitole charakterizujeme špecifiká bankového marketingu, analyzujeme využitie bankového marketingu. V štvrtej kapitole analyzujeme strategické plánovanie komerčných bánk, prostredie banky. V poslednej kapitole podávame návrh obsahu strategického marketingu a možnosti využitia v bankovom sektore.

Kľúčové slová: Kľúčové slová, marketing, bankový marketing, strategické plánovanie, SWOT analýza, Segmentácia v bankovníctve.Key words, bank marketing, strategic planning, SWOT analysis, segmentation in the banking sector.

Jazyk práce: Slovak

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Križan

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 4. 2019 04:39, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz