Theses 

The role of the banking sector in the success or failure of large companies in Europe and  North America – Ing. Daniyar Kunakov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Daniyar Kunakov

Diplomová práce

The role of the banking sector in the success or failure of large companies in Europe and  North America

The role of the banking sector in the success or failure of large companies in Europe and  North America

Anotace: Tato práce plně provádí minulé i stávající situace v bankovním sektoru, jeho interakce s segmentu malých, středních a velkých podniků. Proto se vedla o vztazích mezi finančními institucemi a odvětvích, které byly úspěšné v jednom případě a zhroucených v druhé. Tento článek popisuje nejen hlavní faktory takových spojů, ale také jejich vliv na světovou ekonomiku. Krize téma široce otevírá otázky, důvody, omylů, co se stalo, ani žádné zvláštní nebo konkrétní řešení. Je tu jen jedna věc jistá, že jakákoliv hospodářská krize dochází z důvodu chamtivosti lidí a ne kvůli věrnosti.

Abstract: This thesis fully performs past and current situations in banking sector, its interaction with a segment of small, medium and large enterprises. Therefore, it resulted on relationships between financial organizations and industries, which were successful in one case and failed in the other. This paper describes not only the main factors of such connections, but also their impact on world’s economy. The crisis theme widely opens the questions, reasons, mistakes of what was happened and no specific or concrete solutions. There is only one sure thing that any economic crisis occurs because of people’s greed and not because of loyalty.

Keywords: Banking system, branches, subsidiaries, mergers, acquisitions, interaction, competition, project financing, corporate governance, Financial Crisis of 2008, bankruptcy, economic regulation.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2016
  • Vedoucí: MBA Jiří Vicek
  • Oponent: Ing. Kateřina Kalinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:48, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz