Ing. Lucie BRYNYCHOVÁ

Diplomová práce

Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem

Waste disposal management system with focus on biologicaly degradable communal waste in Usti nad Labem
Anotace:
Práce se zabývá odpadovým hospodářstvím ve městě Ústí nad Labem. Práce sleduje nejen hospodaření s odpady obecně, ale je zaměřená na dnešní často diskutované téma, kterým jsou biologicky rozložitelné komunální odpady.
Abstract:
This diploma is concentrated on waste management in Ústí nad Labem. The thesis deals with waste management in general with focus on biologically degradable communal waste, the often discussed topic of today.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRYNYCHOVÁ, Lucie. Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí